top of page

הסטטיסטיקה לגבי מספר המיזמים שלא מגיעים לקו הסיום משתנה כל הזמן, אבל אין ספק שאחוז קטן בסוף מגיעים להיות חברות גדולות ומצליחות. חלקם נסגרים, חלקם נמכרים וחלקם הופכים להיות חברות קטנות וביינוניות.

בכתבה הזאת נדבר על אחד הדברים הכי חשובים במיזם  - שותפים. שותפים שעובדים בסינרגיה נכונה, בלי בעיות אגו, יכולים להתמודד מול כל אתגר. משקיעים רבים משקיעים ביזמים יותר מאשר במוצר. אז על מה צריכים לדבר השותפים, רגע לפני שנכנסים לרכבת הרים? המהלך הכי נכון הוא לערוך הסכם מייסדים אצל עו״ד המבין בתחום. כיום, יש הרבה משרדים שנותנים שרות זה ועוד הרבה שירותים בחינם ואת הכסף משלמים באחוזים בודדים, או לאחר שמגייסים. הסכם המייסדים הוא כנראה ההסכם הרציני הראשון שחותמים עליו, כאשר מקימים את החברה ורוב האנשים מתייחסים אליו בקלות ראש, למרות שבהמשך הדרך, הוא יהיה בעל חשיבות עצומה.

 

להלן מספר נקודות חשובות שההסכם צריך לקחת בחשבון: איך מתחלקים האחוזים, איך מתקבלות ההחלטות, מה קורה אם מייסד עוזב את החברה, או לא עומד בהתחייבויות, מה התפקיד המוגדר של כל יזם, רמת המחויבות וכמות השעות שהוא מקדיש למיזם בשבוע, איך ניתן לפטר מייסד, סודיות ואי-תחרות. ישנם עוד הרבה נושאים, אבל אליו העיקריים. עוד נושא חשוב מאוד שיש להכניס להסכם הוא כמות ה״וסטינג״ וה״כליף״ שיש לכל אחד.

 

כליף (Cliff) – הוא הזמן בו תקבלו את הקצאת האופציות הראשונה שלכם. ולכן גם אם יש לכם הסכם אופציות והחלטתם לעזוב את החברה לפני שהגעתם לתאריך ה"כליף", לא תהיו זכאים אף לא לאופציה אחת!

 

וסטינג (Vesting) –תקופת ההבשלה לקבלת הסכם האופציות שלכם.

 

דוגמא:
אם קיבלתם 6,000 אופציות בוסטינג לשלוש שנים וכליף לשנה- זה למעשה אומר שסיום השנה הראשונה (כליף) תקבלו 2,000 ומאותה נקודה, אחת לרבעון, תקבלו את החלק היחסי. אם נפרדתם מהחברה לפני הכליף, לא קיבלתם כלום. אם נפרדתם מהחברה לפני סיום הוסטינג, איבדתם את הזכות לקבלת אופציות בהמשך.

 

למעשה רק אם תרמתם למיזם 3 שנים, קיבלתם את כל 6000 המניות שלכם ע״פ ההסכם.

הכליף והוסטינג נועדו להגן על החברה מפני חלוקת רווחים לעובדים, שלא הספיקו לתרום משמעותית לחברה וחתכו מוקדם.

 

חשוב מאוד שהיזמים יחתמו על הסכם מיסדיים כבר בתחילת הדרך, כדי לתאם ציפיות ולא להגיע למצב שבאמצע העבודה על המיזם יש חילוקי דעות. 

שחקו לנצח

אלון מורשת

bottom of page